ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ AdminLi

           ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ [ ... ]

clinical-tracerAdminLi

Clinical Tracer Highlight โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนค [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2AdminLi โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2

 โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบคร [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )AdminLiการฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )      [ ... ]

ขอบเขตและการให้บริการAdminLiขอบเขตและการให้บริการ

ขอบเขตและการให้บริการ             1. ให [ ... ]

Other Articles

Home

รายชื่อบุคลากรหน่วยงาน จ่ายกลาง -ซักฟอก

รายชื่อบุคลากรหน่วยงาน จ่ายกลาง -ซักฟอก

 

นาง อังสนา ยืนยงค์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
หัวหน้างานจ่ายกลาง -ซักฟอก

รายชื่อบุคลากร

1. นางสุรีย์   อุ่นดี                    ลูกจ้างประจำ
2. นางแฉล้ม อ่ำทิม                  ลูกจ้างประจำ
3. นางคนึง อินทร์นวม                ลูกจ้างรายเดือน
4. น.ส.สมพงษ์ เข็มทอง             ลูกจ้างรายเดือน
5. น.ส. นมัสวี   มั่นเจริญ             ลูกจ้างรายเดือน
6. นางจำเรียง   เพ็ชรกิจ             ลูกจ้างรายเดือน

Additional information