ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ AdminLi

           ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ [ ... ]

clinical-tracerAdminLi

Clinical Tracer Highlight โรงพยาบาลชุมแสง จังหวัดนค [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 1

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2AdminLi โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 2

 โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบคร [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ3

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4AdminLiโครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ4

โครงสร้างกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครั [ ... ]

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )AdminLiการฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )      [ ... ]

ขอบเขตและการให้บริการAdminLiขอบเขตและการให้บริการ

ขอบเขตและการให้บริการ             1. ให [ ... ]

Other Articles

Home

สถิติการผ่าตัด

สถิติผ่าตัด

ปี 2553

TR 34 ราย

Circum 2 ราย

ปี 2554

TR 22 ราย

Circum 3 ราย

ปี 2555

TR 34 ราย

C/S 45 ราย

 

 

 

ผ่าตัดตา

 

ต้อกระจก

ต้อเนื้อ

อื่นๆ

ต.ค.52-ก.ย.53

604

154

22

ต.ค.53-ก.ย.54

497

102

5

ต.ค.54-ก.ย.55

372

-

-

 

Additional information