เบอร์โทรภายในโรงพยาบาลชุมแสง

Additional information