สถิติการผ่าตัด

สถิติผ่าตัด

ปี 2553

TR 34 ราย

Circum 2 ราย

ปี 2554

TR 22 ราย

Circum 3 ราย

ปี 2555

TR 34 ราย

C/S 45 ราย

 

 

 

ผ่าตัดตา

 

ต้อกระจก

ต้อเนื้อ

อื่นๆ

ต.ค.52-ก.ย.53

604

154

22

ต.ค.53-ก.ย.54

497

102

5

ต.ค.54-ก.ย.55

372

-

-

 

Additional information