งานป้องกันส่งเสริมสุขภาพ

งานป้องกันส่งเสริมสุขภาพ

        เช่น สอนออกกำลังกายผู้ป่วยเบาหวาน สอนท่าบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้ป่วยระบบกระดูกและข้อ

 

Additional information