ผลการดำเนินงานปี2556

ผลการดำเนินงานปี2556

ยอดสำหรับผู้มารับบริการ

เดือน

จำนวนผู้ป่วยนอก

จำนวนผู้ป่วยใน

ตุลาคม

373

48

พฤศจิกายน

366

43

ธันวาคม

299

52

มกราคม

420

74

กุมภาพันธ์

312

40

 

อันดับโรค

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

1

โรคปวดหลัง

โรคปวดหลัง

โรคปวดหลัง

2

โรคกระดูกหลังเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคกระดูกหลังเสื่อม

3

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคกระดูกหลังเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม

4

โรคไหล่ติด

โรคไหล่ติด

โรคไหล่ติด

5

กล้ามเนื้ออักเสบ

กล้ามเนื้ออักเสบ

กล้ามเนื้ออักเสบ

 

อันดับโรค

มกราคม

กุมภาพันธ์

1

โรคปวดหลัง

โรคปวดหลัง

2

โรคกระดูกหลังเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม

3

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคกระดูกหลังเสื่อม

4

โรคไหล่ติด

โรคไหล่ติด

5

กล้ามเนื้ออักเสบ

กล้ามเนื้ออักเสบ

 

Additional information