ความรู้ทางกายภาพบำบัด

ความรู้ทางกายภาพบำบัด

โรคปวดหลัง

โรคปวดหลังจากการทำงานเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและผู้ใช้แรงงานทั่วไปโดยเฉพาะการปวดหลังบริเวณเอว
สาเหตุของการปวดหลัง 
           1.เกิดจากความผิดปกติของร่างกายเช่นพิการมาตั้งแต่กำเนิด ประสบอุบัติเหตุ
           
2.อริยาบทหรือท่าทางการที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการทำงานเช่น การนั่ง การยืน การเดิน หรือการยกของ
           
3.สภาพร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยเช่น ผู้ป่วยโรคไต ผู้สูงอายุ สตรีก่อนมีรอบเดือน
          
 4.การเล่นกีฬาที่เสี่ยงต่อการปวดหลังเช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง
          
 5.ความเครียด
           
6.สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรสภาพไม่ดี 
           
7.ขาดการออกกำลังกาย
ลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการปวดหลัง
            - งานยก เคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ
            - 
งานที่ต้องโก้งโค้งบิดเอวหรือเอื้อม
             - งานที่ต้องยืน นั่งโดยไม่พิงหลังเป็นเวลานานๆ
            - งานที่มีความสั่นสะเทือนเช่นงานขับรถบรรทุก
การป้องกันการปวดหลัง
            - ออกแบการทำงานและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เหมาะสม
            -
 ระวังรักษาหลังให้อยู่ในอริยาบทหรือท่าทางที่ถูกต้องเช่น การเดิน ยืน นั่ง
            -
 ยกของหนักให้ถูกวิธี
            -
 เปลี่ยนแปลงอริยาบทในการทำงานบ้างไม่อยู่ท่าเดียวนานๆ
            - 
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
            - 
ทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด

 

Additional information