ขอบเขตและการให้บริการ

ขอบเขตและการให้บริการ

            1. ให้บริการผู้ป่วยด้วยรังสีเอ็กซเรย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคทั่วไปทั้งในห้องเอ็กซเรย์ และแบบเคลื่อนที่ ( portablex-ray ) ตลอด 24 ชั่วโมง

            2. ให้บริการฉีดสารทึบรังสีเพื่อการวินิจฉัยเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะ(intravenous pyelogram ; IVP )

             3. ให้บริการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัยโรคทั่วไปของแพทย์ ได้แก่

 

                  3.1 การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
                  3.2 
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือด
                  3.3 
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจ ( echocardiography )โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง
                  3.4 
การทำอัลตราซาวด์ 4 มิติ เพื่อดูความผิดปกติและมารดาได้มีโอกาสเห็นหน้าทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์

 

                3.5 ให้บริการตรวจเต้านมโดยมีโปรแกรมทดสอบความยืดหยุ่น ( elastrography ) เพื่อช่วยวินิจฉัยการเป็นก้อนเนื้องอกชนิดร้าย ( malignant ) หรือเนื้องอกชนิดไม่ร้าย (benign)

 

       4. บริการออกหน่วยถ่ายจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ( ออกหน่วย 2 คน โดยการออกหน่วยจะออก 3 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ใน 1 ปี

Additional information