การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

การฉายรังสีทรวงอก ( เอกซเรย์ปอด )

 

               เอกซเรย์ปอด Chest x – ray คือ การถ่ายภาพปอด ซึ่งเป็นอวัยวะภายในทรวงอกลงบนแผ่นฟิล์ม เมื่อนำฟิล์มไปผ่านขบวนการล้าง จะได้ภาพเอกซเรย์ของปอด ซึ่งแพทย์จะใช้ประกอบการวินิจฉัย
               ประโยชน์ของการเอกซเรย์ปอด ได้แก่ 
                       > เพื่อเตรียมผ่าตัด 
                       > เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ เพื่อติดตามดูความเป็นไปของโรคที่เกี่ยวกับปอดหรือหัวใจ 
                       >  เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะแรกเริ่มที่ปอด เพื่อตรวจหาการแพร่กระจายของโรคมาที่ปอด 
                       > เพื่อตรวจหาโรค Pneumoniosis (ภาวะปอดมีฝุ่นจับมาก) เพื่อตรวจขนาดของหัวใจ 
                       > เพื่อตรวจหาก้อนเนื้องอกผิดปกติบริเวณปอดและที่อื่นๆ
           ขั้นตอนและการปฏิบัติขณะเอกซเรย์                        
                      > สุภาพสตรีเปลี่ยนเสื้อ ถอดเสื้อชั้นนอก ชั้นใน และ สร้อยคอออก แล้วสวมเสื้อที่เตรียมไว้ให้ ผมยาวรวบผมขึ้นให้พ้นต้นคอ ไม่สวมเครื่องประดับโลหะใดๆ
                     > สุภาพบุรุษถอดเสื้อ และ สร้อยคอออก 
                     > ขณะเอกซเรย์เพื่อให้ได้ภาพ ที่ชัดเจนต้อง หายใจเข้าให้เต็มที่แล้วกลั้นใจนิ่งไว้ 
                    > สำหรับสตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนรับการตรวจ เนื่องจากการเอกซเรย์อาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ 
                    > ทรัพย์สิน และของมีค่าโปรดเก็บรักษาไว้กับตัว 

             เอกซเรย์ปอดอันตรายหรือไม่ ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าการได้รับรังสีแล้วจะเกิดอันตรายแต่ในความเป็นจริงต้องขึ้นอยู่กับชนิดปริมาณ และระยะเวลาในการได้รับรังสีด้วย ซึ่งในการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดได้ถึง 25 ครั้ง ดังนั้นการถ่ายภาพเอกซเรย์ปอดจะไม่มีอันตรายจากรังสีแต่อย่างใด 
             การตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อดูพยาธิสภาพของปอด โรคที่สามารถตรวจพบได้จากการเอกซเรย์ปอด เช่น วัณโรค ถุงลมโป่งพอง เนื้องอกในปอด เป็นต้น สำหรับผู้ที่ต้องสูดดมอากาศที่มีฝุ่นละอองควันพิษเป็นประจำ ควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์ปอดปีละครั้ง  


 ที่มา
: ศูนย์บริการสุขภาพเคลื่อนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ วันเฉลิม ทรัพย์รังสี

Additional information