ตารางการให้บริการงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ 

วัน

เวลา 08.30-12.00

13.00-15.30

15.30-16.30

จันทร์

คลินิคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค / คลินิคเด็กดี

คลินิคสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค /

คลินิกเสริมพัฒนาการเด็ก(เฉพาะวันจันทร์สิ้นเดือน)

จัดทำข้อมูล,รายงาน

อังคาร

คลินิกเบาหวาน   /ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน

เยี่ยมบ้าน

จัดทำข้อมูล,รายงาน

พุธ

วางแผนครอบครัว

คลินิกศูนย์รวมใจ (เฉพาะพุธที่2 ของเดือน )

วางแผนครอบครัว

อนามัยโรงเรียน

จัดทำข้อมูล,รายงาน

พฤหัสบดี

คลินิกเบาหวาน   /ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน

เยี่ยมบ้าน

คลินิกเด็กน้ำหนักน้อย (เฉพาะพฤหัสแรกของเดือน )

จัดทำข้อมูล,รายงาน

ศุกร์

ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

เยี่ยมบ้าน

จัดทำข้อมูล,รายงาน

 

 

Additional information