เวลา 20170731004021 ระบบกำลังประมวลผล
Total 16 items.

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
06919รพ.สต.บ้านทับกฤช00-
06920รพ.สต.บ้านชุมแสง24671227699.89
06921รพ.สต.บ้านเกยไชย30728424899.92
06922รพ.สต.บ้านท่ากร่าง52726912299.98
06923รพ.สต.บ้านหนองขอน15163946299.70
06924รพ.สต.บ้านลาด65680520399.97
06925รพ.สต.บ้านสันเนิน297575599.82
06926รพ.สต.บ้านสันติสุข561138103199.82
06927รพ.สต.บ้านพันลาน45755913399.97
06928รพ.สต.บ้านท่าจันทร์86251399.85
06929รพ.สต.บ้านต้นโพธิ์62027899.99
06930รพ.สต.บ้านไผ่สิงห์26135427399.90
06931รพ.สต.บ้านฆะมัง37233530399.92
06932รพ.สต.บ้านดอนสนวน 37366917199.95
11210รพ.ชุมแสง30529781444099.53
15133รพ.สต.บ้านหนองโก 457917399.84